Офіційні Правила Розіграшу "Еда от фастфуда до инноваций" (надалі — "Правила")

Офіційні Правила Розіграшу "Еда от фастфуда до инноваций" (надалі — "Правила")

Читайте офіційні Правила Розіграшу "Еда от фастфуда до инноваций". Детальніше з ними можна ознайомитись нижче. 

Оценка
- 4.5 из 5 возможных на основе 2 голосов

1. Організатор та Виконавець Розіграшу.

1.1. Організатором та Виконавцем Розіграшу "Еда от фастфуда до инноваций" (надалі — Розіграш) є Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТІМЕДІА" (код ЄДРПОУ: 35392991, місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 27, прим. 13, (надалі — "Організатор", "Виконавець").

1.2. Партнером Розіграшу є ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" місцезнаходження: 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 13, (надалі — "Партнер").

2. Умови проведення Розіграшу.

2.1. Розіграш проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у глобальній мережі Інтернет на сайті www.hochu.ua (далі за текстом — "Сайт").

2.2. Розіграш проводиться з 00 годин 01 хвилин "11" лютого 2019 року до 23 годин 59 хвилин "28" квітня 2019 року включно (надалі по тексту Правил — "строк проведення Розіграшу" або "тривалість Розіграшу", або "період проведення Розіграшу").

2.3. Строки проведення Розіграшу можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Розіграш не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Розіграшу не формується з внесків Учасників Розіграшу.

2.5. Контроль над проведенням Розіграшу та дотриманням Правил Розіграшу здійснює Виконавець.

3. Вимоги до учасників Розіграшу.

3.1. В Розіграші можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території проведення Розіграшу, є користувачами Сайту та в період проведення Розіграшу виконали всі правила та умови цього Розіграшу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил — "Учасники Розіграшу", "Учасник").

3.2. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники Організатора та Виконавця а також Партнера Розіграшу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.3. Організатор та Виконавець Розіграшу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Розіграшу.

3.4. Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Розіграшу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Розіграші.

3.5. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/ Розіграші Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Розіграшу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Розіграші, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Розіграшу.

3.8. Учасник Розіграшу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Розіграші.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Розіграшу, позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Розіграшу.

3.10. Виконавець Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.11. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

4. Фонд Нагород Розіграшу.

4.1. Фонд Нагород Розіграшу обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить 211 (двісті одинадцять) подарунків: 200 (двісті) — фартухів; 10 (десять) — млинів для солі; 1 (одна) — мультиварка. Визначення переможців та розподілення між ними Фонду Нагород Розіграшу здійснюється через онлайн-сервіс визначення випадкових чисел https://www.random.org/ Відповідальність Органiзатора та Виконавця Розіграшу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Розіграшу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Розіграшу, або включити в Фонд Нагород Розіграшу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Розіграшу можуть бути отримані Учасниками Розіграшу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагороди Розіграшу можуть відрізнятися від зображених на сайті.

4.4. Нагорода Розіграшу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

5. Умови участі в Розіграші.

5.1. Учасником Розіграшу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Розіграшi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Розіграші та погодитися з ними;

5.2.2. Правильно відповісти на усі питання тесту "Еда от фастфуда до инноваций", розміщеного на Сайті та зареєструватися у Розіграші, вказавши своє прізвище, ім'я, по батькові та адресу електронної пошти.

5.3. Виконавець/Організатор Розіграшу не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Організатора. Організатор та Виконавець Розіграшу не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Розіграші не відбулась або відбулась із запізненням.

5.4. Одна особа має право відповісти на питання тесту та зареєструватися у Розіграші лише один раз.

6. Визначення Переможців Розіграшу.

6.1. Переможці Розіграшу (надалі — "Переможці") — це Учасники Розіграшу, які здобудуть право на отримання Нагороди Розіграшу.

6.2. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди буде проходити зі списку Учасників Розіграшу, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Визначення Учасників Розіграшу, які здобули право на отримання Нагороди буде проходити щопонеділка протягом строку проведення Розіграшу. Підсумки Розіграшу будуть опубліковані Органiзатором на Сайті у наступні строки:

18 лютого 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 18.02.2019 року.

25 лютого 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 25.02.2019 року.

04 березня 2019р. — за результатами розіграшу, проведеного 04.03.2019 року.

11 березня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 11.03.2019 року.

18 березня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 18.03.2019 року.

25 березня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 25.03.2019 року.

01 квітня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 01.04.2019 року.

08 квітня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 08.04.2019 року.

15 квітня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 15.04.2019 року.

22 квітня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 22.04.2019 року.

29 квітня 2019 р. — за результатами розіграшу, проведеного 28.04.2019 року.

   

У період з 11 лютого 2019 року по 28 квітня 2019 року зі списку Учасників Розіграшу щотижня буде обрано 21 (двадцять одного) переможця шляхом випадкового вибору за допомогою сервісу random.org. Фонд нагород Розіграшу щотижня складає 20 фартухів та 1 млин для солі.

2 травня 2019 року буде проведено Розіграш головного подарунку — мультиварки, за допомогою сервісу random.org.

Таким чином протягом періоду проведення Розіграшу буде обрано 211 (двісті одинадцять) переможців.

6.4. Учасники Розіграшу, які не стали переможцями на минулому тижні автоматично приймають участь у Розіграші наступного тижня. Переможці Розіграшу також автоматично приймають участь у Розіграші головного подарунку, який відбудеться 2 травня 2019 року.

6.5. Виконавець Розіграшу протягом 14 днів зв’яжеться з Переможцями Розіграшу щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду, погодить умови і терміни отримання Нагород Розіграшу за допомогою адреси електронної пошти, вказаної під час реєстрації у Розіграші.

7. Умови отримання Нагород Розіграшу.

7.1. Після визначення Переможців Розіграшу в порядку, вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець зв’язується із Переможцями Розіграшу за допомогою електронної пошти для визначення порядку, дати та умов надання Нагород.

7.2. Вручення Нагороди Розіграшу відбувається через службу доставки за адресою, вказаною Переможцем, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець Розіграшу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Розіграшу вважатиметься не витребуваною Переможцем Розіграшу, і такий Учасник Розіграшу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Розіграшу або на одержання від Органiзатора та/або Виконавця Розіграшу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Розіграшу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Розіграшу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Розіграшу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Розіграшу.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Розіграшу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Розіграшу має право відмовитися від отримання Нагороди Розіграшу.

7.8. Учасник, котрий був визначений Переможцем Розіграшу у встановленому цими Правилами порядку, але з причини несправності роботи електронної пошти або з інших причин, не залежних від Органiзатора Розіграшу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови Розіграшу Нагороди Розіграшу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Розіграшу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Розіграшу. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Розіграшу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Розіграшу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини "відмови від отримання", вона не може бути повторно затребуваною Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо неотримання таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Розіграшу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Розіграшу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Розіграшу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Нагороди;

7.10.2. якщо Переможець Розіграшу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Розіграшу у будь-який зручний спосіб, з незалежних від Партнера/Організатора Розіграшу причин;

7.10.3. якщо Переможець Розіграшу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Розіграшу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Розіграшу;

7.10.6. у разі надання Переможцем Розіграшу неправдивих даних;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Розіграшу.

8. Порядок інформування про умови Розіграшу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу на Сайті.

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором Розіграшу протягом всього строку проведення Розіграшу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у випадку їх затвердження Органiзатором Розіграшу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Розіграшу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Розіграшу інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Розіграшу.

— неотримання Учасниками Розіграшу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Розіграшу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси доставки).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Розіграшу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Розіграшу та Партнер не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Розіграшу обставини.

9.4. Організатор Розіграшу та Партнер не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Розіграшу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Розіграшу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Розіграшу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Розіграшу, приймаючи участь в Розіграші, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Розіграшу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі у Розіграшi Учасник Розіграшу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано вище. Учасник Розіграшу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.

Подписаться Подписаться
Новости партнеров

сейчас читают

Последние новости